ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง gif-update
แผนที่ตั้งสำนักงาน
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.gif-new
 
 
 
 
 

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

 

เลขานุการัฐมนตรีฯ

 

โฆษกกระทรวงฯ

 copyright © 2007-2016, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร