ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา
Link
 
 
 
 
 

 


นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายเอนก หุตังคบดี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                         
     นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์                                นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง                            เลขานุการกระทรวง        
                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร          


ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ เตชะณรงค์
โฆษกประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

copyright ? 2007-2010, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร