ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง gif-update
แผนที่ตั้งสำนักงาน
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.gif-new
 
 
 
 
 

 

นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

wait

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

นายสุวินัย ต่อศิริสุข

เลขานุการัฐมนตรีฯ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

โฆษกกระทรวงฯ

 copyright © 2007-2016, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร