ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงานรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อเรา
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.
 
 
 
 
 
 

 


นายพรชัย รุจิประภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายกวิน ทังสุพานิช

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

copyright © 2007-2010, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร