ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง gif-update
แผนที่ตั้งสำนักงาน
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.gif-new
 
 
 
 
 

 

แบบหนังสือเสนอ ครม.
 
ขั้นตอนและรูปแบบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 
1. แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรี
 
2. แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 
3. แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประสานการเมือง โทร 02-1416630 , 02 1416635
 

 

copyright © 2007-2016, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร